اهداف

1
تشویق بنگاه‌ها به شناسایی مسئولیت های اجتماعی شان و ایفای نقش موثر در این رابطه
2
توسعه مفاهیم مسئولیت اجتماعی در سازمان ها به منظور افزایش کیفیت زندگی در جامعه
3
ایجاد انگیزه در سازمان ها برای هدف گذاری، برنامه ریزی و پیاده سازی رویکردهای مرتبط با حوزه مسئولیت اجتماعی
4
شناسایی و معرفی تجارب برتر مدیریتی سازمان های ایرانی در حوزه مسئولیت اجتماعی و تبادل تجربیات موفق
5
کمک به ایجاد فضای نوینی از مسئولیت اجتماعی با نگاه آینده نگرانه

آخرین اخبار

برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت

news

این جلسه با حضور اعضای شورای سیاست گذاری جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت در تاریخ 1396/07/30 در محل دبیرخانه جایزه در دانشگاه خاتم برگزار گردید. در این جلسه ابعاد مدل جایزه مسئولیت اجتماعی با تاکید ...

30 . مهر . 1396 ادامه خبر

دریافت کنندگان جایزه مسئولیت اجتماعی