اهداف

1
تشویق بنگاه‌ها به شناسایی مسئولیت های اجتماعی شان و ایفای نقش موثر در این رابطه
2
توسعه مفاهیم مسئولیت اجتماعی در سازمان ها به منظور افزایش کیفیت زندگی در جامعه
3
ایجاد انگیزه در سازمان ها برای هدف گذاری، برنامه ریزی و پیاده سازی رویکردهای مرتبط با حوزه مسئولیت اجتماعی
4
شناسایی و معرفی تجارب برتر مدیریتی سازمان های ایرانی در حوزه مسئولیت اجتماعی و تبادل تجربیات موفق
5
کمک به ایجاد فضای نوینی از مسئولیت اجتماعی با نگاه آینده نگرانه

آخرین اخبار

دوره آموزشی " مسئولیت اجتماعی " ویژه بانک دی اجرا گردید.

news

دوره آموزشی " مسئولیت اجتماعی " ویژه بانک دی در تاریخ 1397/09/13 با هدف آشنائی با مدل و جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت سازمان ها که توسط انجمن مدیریت ایران در تاریخ 2و3 بهمن ماه 97 برگزار خواهد شد، اجرا ...

13 . آذر . 1397 ادامه خبر

پنجمین جلسه هیأت علمی کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با حضور دبیر و اعضای هیأت علمی کنفرانس برگزار گردید.

news

پنجمین جلسه هیأت علمی کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با حضور دبیر و اعضای هیأت علمی کنفرانس در تاریخ 1397/08/27 در محل دانشگاه خاتم برگزار گردید. در این جلسه ضمن معرفی اعضای هیات علمی جدید نظرات و ...

27 . آبان . 1397 ادامه خبر

دریافت کنندگان جایزه مسئولیت اجتماعی